Convocante

Concello de Ourense

Publicación

Boletín Oficial de Ourense

Obxecto

O obxecto da presente convocatoria e a de apoiar a realización de programas e/ou actividades a favor da igualdade.

Beneficiarios

Poderán ser beneficiarias destas axudas as  asociacións sen ánimo de lucro.

Voltar