Convocante

Consellería de Emprego e Igualdade

Publicación

Diario Oficial de Galicia

Obxecto

A finalidade destas subvencións é realizar actividades de promoción e impulso do cooperativismo e da economía social.

Beneficiarios

Poderán ser beneficiarias destas axudas ás entidades colaboradoras da Rede Eusumo, como:

  • As asociacións de entidades de economía social.
  • Os concellos de Galicia, e as áreas metropolitanas, mancomunidades de municipios e os consorcios locais.
  • As cámaras de comercio.
  • As universidades.
  • As fundacións e asociacións, e as organizacións profesionais, empresariais e sindicais.
Voltar