Convocante

Concello de O Porriño

Publicación

Boletín Oficial de Pontevedra

Obxecto

A presente convocatoria ten por obxecto regular o procedemento da concesión de subvencións en réxime de libre concorrencia para fomentar as actividades que no eido da educación e todas as súas facetas, promovan as asociacións e entidades sen fin de lucro, que poidan ser consideradas de interese social para o Concello do Porriño, dirixidas á poboación en idade escolar e de aplicación para o curso escolar 2017/2018.

Beneficiarios

Poderán solicitar as subvencións reguladas na presente convocatoria as Asociacións de Nais e Pais dos colexios públicos situados no termo municipal do Porriño e con destino a promover actividades que beneficien a todo o alumnado do centro escolar.

Voltar