Convocante

Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes

Publicación

Diario Oficial de Galicia

Obxecto

Esta orde ten por obxecto aprobar as bases reguladoras polas cales se rexerá a convocatoria de subvencións da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, en réxime de concorrencia competitiva, para a adquisición de equipamentos deportivos para deporte adaptado.

Beneficiarios

Poderán ser entidades beneficiarias das axudas concedidas ao abeiro desta orde os clubs deportivos galegos que na tempada 2022/2023 ou 2023 conten con licenzas de deportistas con discapacidade.

Voltar