Convocante

Deputación Provincial de A Coruña

Publicación

Boletín Oficial de A Coruña

Obxecto

As entidades poderán solicitar axuda para o mantemento de programas sociosanitarios, concretamente os seguintes:

  • Programas de proxección comunitaria, de carácter preventivo, informativo-divulgativo e/ou formativos dirixidos tanto a aqueles colectivos de persoas cunha enfermidade como aos seus familiares, e/ou á poboación en xeral.
  • Programas de apoio persoal dirixidos a colectivos de persoas cunha enfermidade e aos seus familiares para tratar as enfermidades e as súas consecuencias.

Beneficiarios

Poderán ser beneficiarias destas axudas as entidades privadas sen fins de lucro con sede na provincia da Coruña ou que acreditaren que as actividades obxecto da subvención se realizarán no ámbito territorial desta provincia.

Voltar