Convocante

Deputación Provincial de A Coruña

Publicación

Boletín Oficial de A Coruña

Obxecto

As entidades poderán solicitar axuda para o mantemento de servizos sociais nas seguintes áreas:

  • Área de familia, infancia e xuventude.
  • Área de diversidad funcional.
  • Área de drogodependencias e outros trastornos aditivos.
  • Área de minorías étnicas e inmigración.
  • Área de persoas en risco o en situación de exclusión ou especiais dificultades de inserción social, laboral, etc. (Persoas sin teito, ex reclusas e outras).

Beneficiarios

Poderán ser beneficiarias destas axudas:

  • Entidades privadas de iniciativa social sen ánimo de lucro con sede na provincia da Coruña ou que acreditaren que as actividades obxecto da subvención se realizarán no ámbito territorial desta provincia.
  • Cooperativas sen ánimo de lucro con sede na provincia da Coruña ou que acreditaren que as actividades obxecto da subvención se realizarán no ámbito territorial desta provincia.
  • Centros especiais de emprego sen ánimo de lucro con sede na provincia da Coruña ou que acreditaren que as actividades obxecto da subvención realizaranse no ámbito territorial desta provincia.
Voltar