Convocante

Deputación Provincial de A Coruña

Publicación

Boletín Oficial de A Coruña

Obxecto

As entidades poderán solicitar axuda para o mantemento de programas de políticas de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes e loita contra a violencia de xénero concretamente os seguintes:

  1. Programas de promoción da igualdade de oportunidades entre mulleres e homes
  2. Programas loita contra a violencia de xénero

Beneficiarios

Poderán ser beneficiarias destas axudas as entidades privadas sen fins de lucro con sede na provincia da Coruña ou que acreditaren que as actividades obxecto da subvención se realizarán no ámbito territorial desta provincia.

Voltar