Convocante

Deputación Provincial de A Coruña

Publicación

Boletín Oficial de A Coruña

Obxecto

As axudas económicas obxecto da presente convocatoria destinaranse á realización de actividades tendentes a impulsar o desenvolvemento económico, o fomento do emprego, o apoio ao comercio e a hostalaría, apoiando liñas de comercialización e promoción dos nosos produtos de calidade que permitan a penetración no mercado, mediante axudas á loxistica e a distribución, por parte das entidades sen ánimo de lucro que forman parte dos seguintes ámbitos:

1-Colexios profesionais, asociacións profesionais, cámaras de comercio:

  • Organización de congresos, exposicións, talleres, xornadas e seminarios  relacionados coa promoción económica da provincia.
  • Cursos de formación.

2-Entidades asociativas e representativas dalgún sector profesional, comercial ou empresarial:

  • Organización de congresos, exposicións, talleres, xornadas e seminarios relacionados coa promoción económica da provincia.
  • Festas de recoñecido interese turístico, feiras de artesanía, feiras de exaltación de produtos típicos da zona.
  • Actividades de promoción, difusión e animación do comercio local ( campañas de nadal, animación comercial en núcleos urbanos, decoración e animación en zonas comerciais, publicidade do comercio asociado, folletos, revistas, guias etc.)
  • Cursos de formación

3-Asociación de veciños e de mulleres rurais:

  • Apoio ás liñas de comercialización e promoción dos produtos de calidade tipicos da zona, para dalos a coñecer e permitir a penetración no mercado nacional e  internacional, a través de festas de recoñecido interés turístico, feiras e festas de exaltación do produto típico, xornadas, campañas comerciais, publicidade, cursos de formación.

Beneficiarios

Poderán acceder a estas axudas as entidades sen ánimo de lucro da provincia da Coruña que acrediten que as actividades obxecto da subvención realizaranse no ámbito territorial desta Provincia.

Voltar