Convocante

Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

Publicación

Diario Oficial de Galicia

Obxecto

Esta orde ten como obxecto o establecemento das bases reguladoras e a convocatoria, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións destinadas a financiar os gastos correntes derivados da realización de festivais, feiras, mostras, ciclos e certames de artes escénicas e musicais de carácter afeccionado para o ano 2023, de acordo co establecido na presente orde.

Estas axudas contribúen á promoción e cooperación cultural, á difusión e animación sociocultural e, en definitiva, á promoción da cultura en Galicia, por considerar que as artes escénicas e musicais son elementos claves da creatividade artística e da dinamización cultural da nosa comunidade autónoma.

Beneficiarios

Poderán ser beneficiarias das subvencións previstas nesta convocatoria as seguintes entidades:

  1. Institucións sen ánimo de lucro.
  2. Entidades locais.
Voltar