Convocante

Concello de Ourense

Publicación

Boletín Oficial de Ourense

Obxecto

A finalidade desta subvención é a de financiar proxectos de actividades culturais e/ou recreativas promovidos por entidades sen ánimo de lucro da provincia de Ourense e que se realicen durante o ano 2024.

Beneficiarios

Poderán ser beneficiarios desta subvención as entidades sen ánimo de lucro con domicilio na provincia de Ourense.

Voltar