Convocante

Concello de Ourense

Publicación

Boletín Oficial de Ourense

Obxecto

Constitúe o obxecto desta convocatoria a concesión de subvencións en materia deportiva para o exercicio 2016 con cargo ao orzamento do Consello Municipal de Deportes de Ourense, nas liñas:

  • Liña 1.- Organización de actividades deportivas federadas e outras actividades de especial transcendencia social que contribúan á promoción deportiva no período comprendido entre 1 de novembro de 2015 ao 31 de outubro de 2016.
  • Liña 2.- Gastos de funcionamento das entidades deportivas por participación ou organización de competicións e actividades federadas de carácter oficial, para tempada 2015-2016 ou anualidade 2015.

Beneficiarios

Poderán ser beneficiarias destas axudas ás entidades depotivas.

Observacións

Os prazos para presentar as solicitudes para estas subvencións son os seguintes:

  • Liña de actuación 1ª: ata o 31 de outubro de 2016.
  • Liña de actuación 2ª: 30 días naturais desde á publicación desta convocatoria no BOP
Voltar