Convocante

Consellería de Economía Empleo e Industria

Publicación

Diario Oficial de Galicia

Obxecto

Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras que rexerán a concesión de subvencións destinadas a sufragar os gastos de organización interna e funcionamento de entidades representativas da economía social, a través dos seguintes programas de axudas:

  • Programa I. Fomento e consolidación das asociacións de cooperativas e de sociedades laborais
  • Programa II. Fomento e consolidación das asociacións de centros especiais de emprego e empresas de inserción laboral

Beneficiarios

Poderanse acoller ás subvencións recollidas nesta orde, sempre que cumpran as condicións e os requisitos establecidos para cada tipo de axuda:

  1. As asociacións de cooperativas e de sociedades laborais, para as actuación previstas no programa I.
  2. As asociacións de centros especiais de emprego e de empresas de inserción laboral para as actuacións previstas no programa II.
Voltar