Convocante

Deputación Provincial de Ourense

Publicación

Boletín Oficial de Ourense

Obxecto

Constitúe o obxecto destas bases a regulación da concesión de subvencións destinadas ao fomento do ocio saudable nas instalacións balnearias da provincia de Ourense, baixo dúas modalidades diferentes de programas:

  • Programas tipo 1. Programa de termalismo saudable
  • Programa tipo 2: Programa de cultura termal

Beneficiarios

Poderán ser beneficiarias das subvencións reguladas nestas bases as persoas físicas que reúnan os requisitos que se solicitan para cada un dos programas.

Voltar