Convocante

Conselleria de Emprego e Igualdade

Publicación

Diario Oficial de Galicia

Obxecto

O obxecto desta orde é o financiamento de accións de fomento de emprego en colaboración coas entidades sen ánimo de lucro prestadoras de servizos sociais a través da concesión de axudas e subvencións para a contratación nesta convocatoria do ano 2020 ou prórroga da contratación concedida na convocatoria do ano 2019 de axentes de emprego e unidades de apoio.

Beneficiarios

Poderán ser beneficiarias das axudas e subvencións previstas na presente orde as entidades sen ánimo de lucro que establezan accións específicas de conformidade cos seus estatutos para a inserción, preferentemente, das persoas con discapacidade e/ou en risco de exclusión social, que cumpran os requisitos reflectidos nestas bases.

Voltar