Convocante

Consellería de Economía Empleo e Industria

Publicación

Diario Oficial de Galicia

Obxecto

O obxecrto destas axuddas e a comercialización da artesanía galega a través do apoio aos obradoiros artesanais, concellos galegos e asociacións profesionais e empresariais de artesáns.

Beneficiarios

Serán beneficiarios destas axudas:

  • Titulares de obradoiros artesanais, xa sexan persoas físicas ou xurídicas e comunidades
    de bens
  • Asociacións profesionais e empresariais de artesáns de Galicia legalmente constituídas
  • Concellos da Comunidade Autónoma de Galicia que organicen feiras de artesanía
Voltar