Convocante

Consellería do Medio Rural

Publicación

Diario Oficial de Galicia

Obxecto

Esta orde ten por obxecto convocar para o ano 2017 as seguintes liñas de axuda incluídas
no Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020:

  • Investimentos en activos físicos.
  • Desenvolvemento de explotacións agrícolas e empresariais.

Beneficiarios

Serán beneficiarios destas axudas  os agricultores mozos que cumpran os requisitos que figuran nestas bases.

Voltar