Convocante

Concello de Cedeira

Publicación

Boletín Oficial de A Coruña

Obxecto

O obxecto da convocatoria é subvencionar os gastos de funcionamento das escolas de música de Cedeira.

Beneficiarios

Poderán participar todas as asociacións culturais con sede neste concello que estean rexistradas no Rexistro de Asociacións do Concello de Cedeira no momento de presentación de solicitudes.

Voltar