Convocante

Concello de Cambados

Publicación

Boletín Oficial de Pontevedra

Obxecto

A finalidade desta convocatoria é promover, fomentar e apoiar as asociacións, entidades e clubs deportivos na realización de actividades culturais, deportivas, asociativas, sociais, asistencias e educativas durante o ano 2017.

Beneficiarios

Poderán solicitar estas subvencións as persoas xurídicas, asociacións, agrupacións veciñais ou comités organizadores que cumpran os requisitos reflectidos nestas bases.

Voltar