Convocante

Deputación Provincial de Pontevedra

Publicación

Boletín Oficial de Pontevedra

Obxecto

O obxecto destas bases é regular a concesión, de axudas económicas a entidades e asociacións de carácter social sen ánimo de lucro para realizaren actividades na área dos servizos sociais, socio sanitarios e da xuventude na provincia de Pontevedra no ano 2017.

Beneficiarios

Poderán obter a condición de beneficiarias as entidades sen ánimo de lucro que realicen as súas actividades na área dos servizos sociais, socio sanitarios e da xuventude.

Voltar