Convocante

Concello de Redondela

Publicación

Boletín Oficial de Pontevedra

Obxecto

O obxecto desta convocatoria é regular o procedemento da concesión de subvencións  para:

  • Organización de eventos.
  • Participar en competicións oficiais.
  • Participar en competicións oficiais de deportes para persoas con discapacidade.

Beneficiarios

Terán a consideración de entidade beneficiaria das subvencións as entidades sen ánimo de lucro.

Voltar