Convocante

Deputación de Lugo

Publicación

Boletín Oficial de Lugo

Obxecto

Estas subvencións teñen por  obxecto o fomento do deporte de base e o desenvolvemento da actividade deportiva de carácter competitivo na anualidade de 2017, a través das seguintes liñas:

  • Liña de axudas á actividade competitiva federada
  • Liña de axudas para a organización de eventos deportivos

Beneficiarios

En xeral, poderán solicitar subvencións as entidades, clubs e asociacións de carácter deportivo e recreativo da provincia de Lugo.

Voltar