Convocante

Concello de Ribadavia

Publicación

Boletín Oficial de Ourense

Obxecto

Terán por obxecto subvencionar a entidades que promovan actividades de carácter deportivo orientadas a promoción do deporte de base, apoiándoas no sostemento destas, así como consolidar e promover o asociacionismo deportivo.

Beneficiarios

Podrán ser beneficiarias destas axudas as entidades que promovan actividades de carácter deportivo.

Voltar