Convocante

Deputación Provincial de Pontevedra

Publicación

Boletín Oficial de Pontevedra

Obxecto

O obxecto destas axudas é  creación ou mantemento dos servizos de normalización lingüística e á promoción e desenvolvemento de programas de dinamización da lingua galega en concellos ou entidades locais menores da provincia que non soliciten para o servizo de normalización lingüística.

Beneficiarios

Poderán ser beneficiarios destas axudas os concellos, as agrupacións de concellos ou as entidades locais menores da provincia de Pontevedra, ata un máximo de 50.000 habitantes, que conten cun servizo de normalización lingüística, que pretendan crealo o que, carecendo del, realicen programas de dinamización da lingua galega.

Voltar