Convocante

Concello de Bueu

Publicación

Boletín Oficial de Pontevedra

Obxecto

O obxecto destas subvencións e o fomento das actividades que no eido deportivo e todas as súas facetas promovan clubs e entidades sen fins de lucro, con interese para o ámbito do Concello de Bueu.

Beneficiarios

Poderán solicitar estas subvencións as asociacións e entidades deportivas inscritas no Rexistro Municipal de Asociacións do Concello, que teñan actividades en deporte base e de competición federadas en ditas categorías, que desenvolvan a súa actividade como mínimo 10 meses ao ano e que permitan o desenvolvemento da súa actividades a fillos/as de socios e non socios.

Voltar