Convocante

Concello de Lugo

Publicación

Boletín Oficial de Lugo

Obxecto

Estas bases teñen por obxecto a concesión de subvencións por parte do Concello de Lugo, Área de Cultura, Turismo e Promoción da Lingua ás asociacións culturais e ás entidades xurídico-privadas sen ánimo de lucro para o desenvolvemento, durante o exercicio económico de 2020, de programas e actividades culturais que beneficien a colectivos no eido da cultura, así como para o mantemento, conservación e pequenas reparacións das infraestruturas nas que se levan a cabo os ditos programas e actividades.

Beneficiarios

Poderán acollerse a esta convocatoria de subvencións todas as asociacións ou entidades sen ánimo de lucro estean legalmente constituidas e teñan o seu domicilio no Concello de Lugo e cumpran cons demais requisitos enumerados no artigo 2 da convocatoria.

Voltar