Convocante

Concello de Teo

Publicación

Boletín Oficial de A Coruña

Obxecto

Son obxectivos perseguidos polas axudas reguladas nestas bases a potenciación da inclusión social de persoas e colectivos, así como o fomento de actividades que melloren o benestar social e comunitario de todos os veciños e veciñas do concello de Teo.

Beneficiarios

Serán beneficiarias ás asociacións veciñais, de igualdade e de benestar con ámbito de actuación no termo municipal do Concello de Teo para o desenvolvemento de actividades e programas de interese xeral.

Voltar