Convocante

Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

Publicación

Diario Oficial de Galicia

Obxecto

As axudas teñen como obxecto apoiar e incrementar a realización de actividades, mediante a subvención dos gastos ocasionados, así como dos derivados da xestión administrativa, da adquisición de material non inventariable e do mantemento ordinario das instalacións desde o 1 de xaneiro ata o 31 de outubro de 2023.

Beneficiarios

Poderán ser beneficiarias as confederacións e federacións de nais e pais do alumnado, e as asociacións de nais e pais do alumnado de centros de educación especial da Comunidade Autónoma de Galicia.

Voltar