Convocante

Concello de Lalín

Publicación

Boletín Oficial de Pontevedra

Obxecto

Desenvolvemento de actividades e/ou programas nos seguintes ámbitos de actuación: familia e infancia, persoas con discapacidade e/ou dependencia, persoas maiores, drogadiccións e outros trastornos aditivos e persoas en risco de exclusión social

Beneficiarios

Entidades sen ánimo de lucro legalmente constituídas que realicen actividades no ámbito dos servizos sociais.

Voltar