Convocante

Concello de Ourense

Publicación

Boletín Oficial de Ourense

Obxecto

Constitúe obxecto destas convocatoria a concesión de subvencións, destinadas a financiar programas, proxectos o actividades que sean considerados de interese, promoción social ou de utilidade pública para o Concello de Ourense, no ámbito dos servizos sociais.

Beneficiarios

Poderán ser bneficiarias destas axudas  as asociacións e entidades validamente constituídas sen fin de lucro e que realicen actividades de interese ou promoción social ou de utilidade pública e que sexan de interese municipal.

Voltar