Convocante

Concello de Lugo

Publicación

Boletín Oficial de Lugo

Obxecto

Estas subvencións teñen por obxecto o desenvolvemento, durante o exercicio 2017, de programas e actividades de interese xeral e sectorial, así como o mantemento, conservación e pequenas reparacións de infraestruturas, no desenvolvemento dos ditos programas e actividades, e que son tramitadas pola Oficina de Participación e Atención Cidadá.

Beneficiarios

Poderán acollerse a esta convocatoria de subvencións todas as asociacións ou entidades sen ánimo de lucro que esten legalmente constituídas e domiciliadas no municipio de Lugo.

Voltar