Convocante

Concello de Arteixo

Publicación

Boletín Oficial de A Coruña

Obxecto

O obxecto de estas subvencións  e a de financiar  actividades e investimentos culturais .

Beneficiarios

Serán beneficiarios destas axudas  as entidades sen fins de lucro do Concello de Arteixo.

Voltar