Convocante

Concello de Bueu

Publicación

Boletín Oficial de Pontevedra

Obxecto

O obxecto destas bases é a concesión de subvencións a asociacións e entidades sen ánimo de lucro que desenvolveran actividades culturais no ano 2016.

Beneficiarios

Poderán ser beneficiairias destas axudas as asociacións e entidades sen ánimo de lucro.

Voltar