Convocante

Deputación Provincial de Pontevedra

Publicación

Boletín Oficial de Pontevedra

Obxecto

O obxecto desta convocatoria é fixar as bases reguladoras das subvencións para entidades deportivas da provincia de Pontevedra que organicen campionatos, eventos ou actividades deportivas para o ano 2022 na provincia de Pontevedra.

Beneficiarios

Poderán ser beneficiarias desta convocatoria as entidades deportivas sen ánimo de lucro, legalmente constituídas e con domicilio fiscal na provincia de Pontevedra.

Voltar