Convocante

Deputación Provincial de A Coruña

Publicación

Boletín Oficial de A Coruña

Obxecto

O obxecto destas axudas é o  mantemento de servizos sociais nas seguintes áreas:

  • Área de familia, infancia e xuventude.
  • Área de persoas maiores.
  • Área de diversidad funcional
  • Área de drogodependencias e outros trastornos aditivos.
  • Área de persoas en risco o en situación de exclusión ou especiais dificultades de inserción social, laboral, etc. (Persoas sen teito, ex reclusas e outras).

Beneficiarios

Poderán ser beneficiarias destas axudas os Centros de servizos sociais, que cumpran os requisitos reflectidos nestas bases.

Voltar