Convocante

Deputación Provincial da Coruña

Publicación

Boletín Oficial da Coruña

Obxecto

O obxecto desta convocatoria é subvencionar accións tendentes a impulsar o desenvolvemento económico, o fomento do emprego, o apoio ao comercio e a hostalaría, apoiando liñas de comercialización e promoción dos nosos produtos de calidade que permitan a penetración no mercado, mediante axudas á loxística e a distribución, por parte das entidades que forman parte dos ámbitos reflectidos nestas bases.

Beneficiarios

Podrán acceder a estas ayudas las entidades sin ánimo de lucro, con domicilio fiscal en la provincia de A Coruña, o que
acrediten que las actividades objeto de la subvención se realizarán en el ámbito territorial de esta provincia.

Voltar