Convocante

Deputación Provincial de A Coruña

Publicación

Boletín Oficial de A Coruña

Obxecto

As entidades poderán solicitar axuda para investimento (adquisición, construción, reforma, ampliación e mellora de inmobles, equipamentos e mobiliario) non subvencionados anteriormente por esta Deputación Provincial de A Coruña.

Beneficiarios

Poderán ser beneficiarias destas axudas:

  • Entidades privadas de iniciativa social sen ánimo de lucro con sede na provincia da Coruña ou que acreditaren que os investimentos obxecto da subvención se realizarán no ámbito territorial desta provincia.
  • Cooperativas sen ánimo de lucro con sede na provincia da Coruña ou que acreditaren que os investimentos obxecto da subvención se realizarán no ámbito territorial desta provincia.
  • Centros especiais de emprego sen ánimo de lucro con sede na provincia da Coruña ou que acreditaren que os investimentos obxecto da subvención se realizarán no ámbito territorial desta provincia.
Voltar