Convocante

Deputación Provincial de A Coruña

Publicación

Boletín Oficial de A Coruña

Obxecto

As axudas económicas obxecto da presente convocatoria destinaranse á realización de actividades culturais por parte das entidades sen ánimo de lucro da provincia.

Beneficiarios

La presente convocatoria va dirigida a entidades sin ánimo de lucro, con domicilio fiscal en la provincia de A Coruña o que acrediten que las actividades objeto de la subvención se realizarán en el ámbito territorial de esta provincia.

Voltar