Convocante

Deputación Provincial de Lugo

Publicación

Boletín Oficial de Lugo

Obxecto

Constitúe o obxecto destas bases a ordenación do procedemento de participación de concellos, e entidades sen ánimo de lucro da provincia de Lugo, e así mesmo da participación de artesáns e artesás da provincia de Lugo, para se acolleren ao programa PROMOCIÓN DA ARTESANÍA, ano 2017 do Centrad da Área de Cultura daDeputación de Lugo, de cursos e demostracións no campo da artesanía.

Beneficiarios

Este Programa vai dirixido tanto aos Concellos como ás entidades sen ánimo de lucro da provincia, que estean xuridicamente constituídas, e que teñan entre as súas finalidades a promoción e a difusión da cultura galega.

Voltar