Convocante

Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade

Publicación

Diario Oficial de Galicia

Obxecto

Esta orde ten por obxecto aprobar as bases reguladoras polas cales se rexerá a convocatoria pública de axudas do programa Nova oportunidade para as persoas traballadoras autónomas, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

Establécense dous tipos de apoio ás persoas traballadoras autónomas:

  • Para as que cesaron na súa actividade e van volver emprender.
  • Para as que cambian de actividade e queren volver emprender noutro sector.

Beneficiarios

Serán beneficiarias destas axudas tanto as persoas autónomas que queren volver emprender de novo como as persoas autónomas que queiran cambiar de sector de actividade:

  1. Persoas autónomas ou que teñan sido autónomas con anterioridade, e que queren volver emprender
  2. Persoas autónomas que queren cambiar de sector de actividade

 

Voltar