Convocante

Consellería de Política Social

Publicación

Diario Oficial de Galicia

Obxecto

Estas axudas teñen por obxecto a posta en marcha de iniciativas xuvenís, entendidas estas como proxectos liderados pola mocidade da Comunidade Autónoma de Galicia que se desenvolvan durante o ano 2022 e nos cales as persoas novas participen activamente na planificación e na realización das actividades deseñadas por elas mesmas.

Beneficiarios

Poderán ser beneficiarias destas axudas:

  • Grupos informais de entre 5 e 8 persoas mozas, debidamente identificadas, con idades comprendidas entre os 18 e 30 anos e empadroadas na Comunidade Autónoma de Galicia.
  • As asociacións xuvenís, as entidades prestadoras de servizos á mocidade e as súas respectivas federacións, sempre que, no caso destas últimas, o proxecto que presenten sexa diferente do que presenten, se é o caso, as asociacións xuvenís ou entidades prestadoras que formen parte da federación. Deberán estar inscritas no censo oficial dependente organicamente da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado.
Voltar