Convocante

Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria

Publicación

Diario Oficial de Galicia

Obxecto

Esta orde ten por obxecto regular a convocatoria e selección de centros docentes non universitarios para participar en actividades de inmersión en lingua inglesa dirixidas a alumnado de sexto curso de educación primaria e de educación secundaria obrigatoria durante o ano 2017.

Beneficiarios

Poderán participar nesta convocatoria os centros docentes non universitarios sostidos con fondos públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria en que se impartan ensinanzas de educación primaria e de educación secundaria obrigatoria.

Voltar