Convocante

Consellería de Economía Empleo e Industria

Publicación

Diario Oficial de Galicia

Obxecto

Esta orden ten por obxecto a concesión de subvencións destinadas a incentivar o emprego autónomo e a contratación das persoas mozas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil.

Beneficiarios

Poderán ser beneficiarias de estas axudas as empresas, as entidades sen ánimo de lucro e as persoas autónomas, que exerzan unha actividade económica e dispoñan de ferramentas informáticas cun coñecemento básico do seu funcionamento en calquera actividade comercial que realicen.

Voltar