Convocante

Axencia Galega de Desenvolvemento Rural

Publicación

Diario Oficial de Galicia

Obxecto

Esta orde ten por obxecto fomentar actuacións que animen a participación privada no proceso de desenvolvemento rural mediante a concesión de premios a iniciativas de desenvolvemento rural.

Beneficiarios

Poderán optar estes premios as persoas físicas ou xurídicas de natureza privada.

Voltar