Convocante

Deputación Provincial de Pontevedra

Publicación

Boletín Oficial de Pontevedra

Obxecto

Estas subvencións teñen por finalidade favorecer o envellecemento activo das persoas maiores da provincia de Pontevedra a través de distintos obradoiros que axuden a optimizar as oportunidades de saúde, participación e seguridade co fin de mellorar a súa calidade de vida; establecer relacións sociais e fomentar a participación en actividades que melloren o seu estado anímico; potenciar movementos de participación e de cooperación social; promover espazos de encontro e intercambio de experiencias, e favorecer a súa independencia para evitar o illamento e situacións de soidade.

Beneficiarios

Poderán ser beneficiarias do programa as entidades de persoas maiores, xubiladas e pensionistas da provincia de Pontevedra que cumpran algún dos seguintes requisitos:

  • Asociacións, federacións ou confederacións e fundacións que figuren no Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais (RUEPSS) como entidades de iniciativa social dentro da área de maiores da provincia de Pontevedra.
  • As entidades que figuren no Rexistro Xeral de Asociacións recollidas dentro da provincia de Pontevedra e clasificadas na categoría tipo: terceira idade, pensionistas e xubilados.
  • Asociacións de persoas maiores, pensionistas, prexubiladas e xubiladas, non recollidas nas anteriores.
  • Entidades que, sen estar rexistradas nas categorías anteriores, xustifiquen o seu labor no ámbito das persoas maiores.
Voltar