Convocante

Deputación de Lugo

Publicación

Boletín Oficial de Lugo

Obxecto

Constitúe o obxecto destas bases a realización e desenvolvemento de cursos, demostracións e eventos no campo da artesanía.

As accións a subvencionar serán:

  • Liña a) Cursos de disciplinas artesanais.
  • Liña b) Demostracións en vivo referentes aos diferentes oficios artesanais.
  • Liña c) Organización e desenvolvemento de eventos de promoción e difusión da artesanía.

Beneficiarios

Poderán solicitar subvencións as entidades ou asociacións sen ánimo de lucro, legalmente constituídas da provincia de Lugo (enténdase con sede ou delegación social na provincia), adaptadas á normativa vixente, que carezan de finalidade de lucro, que desenvolvan a súa actividade no ámbito territorial da provincia, que os beneficiarios formen parte do conxunto demográfico lucense e sempre que as accións que desenvolvan cumpran o obxecto íntegro destas bases.

Voltar