Convocante

Fundación Deportiva Municipal A Illa de Arousa

Publicación

Diario Oficial de Galicia

Obxecto

O obxecto destas axudas é financiar a participación en competicións oficiais ou para o desenvolvemento de actividades ou escolas deportivas levadas a cabo entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2015.

Beneficiarios

Poderán ser beneficiarias destas axudas as entidades deportivas sen fin de lucro.

Voltar