Convocante

Concello de Vilagarcia de Arousa

Publicación

Boletín Oficial de Pontevedra

Obxecto

O obxecto de estas axudas é a de colaborar  dunha forma activa na xeración de emprego no municipio apoiando a posta en marcha de novos proxectos empresariais.

Beneficiarios

Poderán acollerse a estas axudas os/as empresarios/as individuais e as pequenas e medianas empresas (PEME), independentemente da súa forma xurídica, que iniciasen a súa actividade empresarial entre o 2 de decembro de 2016 e o 1 de outubro de 2017.

Observacións

O prazo de presentación de solicitudes para as empresas que iniciaran a súa actividade entre o 2 de decembro e o 31 de decembro de 2016, será ata o 1 de setembro de 2017.

O prazo de presentación de solicitudes para as empresas que iniciaran a súa actividade a partir do 1 de xaneiro de 2017, será ata o 1 de outubro de 2017.

Voltar