Convocante

Consellería de Cultura, Educación e Universidade

Publicación

Diario Oficial de Galicia

Obxecto

Estas axudas teñen como obxecto apoiar e incrementar a realización de actividades por parte das entidades antes sinaladas, mediante a subvención dos gastos ocasionados por elas, así como dos derivados da xestión administrativa, da adquisición de material non inventariable e do mantemento ordinario das instalacións desde o 1 de xaneiro ata o 31 de outubro de 2022.

Beneficiarios

Poderán ser beneficiarias destas axudas as confederacións e federacións de nais e pais do alumnado, e as asociacións de nais e pais do alumnado de centros de educación especial da Comunidade Autónoma de Galicia.

Voltar