Convocante

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Obxecto

O obxecto destas axudas é apoiar á produción editorial para apoiar o libro galego, no que se refireá tradución a outras linguas de obras publicadas orixinariamente en galego e á tradución ao galego de obras publicadas orixinariamente noutras linguas.

Beneficiarios

Poderán optar a estas axudas todas aquelas entidades que acrediten a súa condición de editoras.

Voltar