Convocante

Concello de Láncara

Publicación

Boletín Oficial de Lugo

Obxecto

A finalidade principal da presente convocatoria é fortalecer o movemento asociativo fomentando o desenvolvemento de actividades polas distintas entidades e asociacións veciñais e/ou comisión de festas ou ramistas das distintas parroquias.

Beneficiarios

Poderán solicitar as subvencións reguladas na presente convocatoria as persoas físicas e/ou representantes das asociación veciñais, comisión de festas ou ramistas de todas as parroquias e lugares do Concello de Láncara que promovan festas populares e parroquiais, actuando como representantes os organizadores das mesmas.

Voltar